UrbSTEAM

EU flag 2
Τhe material of the project reflects only the author’s views. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Nastava STEAM-a kroz učenje temeljeno na urbanom vrtu u vrtiću

Kod projekta: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000034476

O

Cilj projekta je poučavati STEAM koristeći praktične aktivnosti u gradskim vrtovima i integrirajući vrijednosti permakulture. STEAM je integrirani pristup učenju koji zahtijeva da se dva ili više standarda iz znanosti, tehnologije, inženjerstva, matematike i umjetnosti poučavaju i procjenjuju međusobno. Sudionici (odgojitelji i djeca) će se upoznati s vrtom kao bogatim okruženjem za poučavanje i učenje kroz plan i program, posebno iz područja STEAM-a. Ekološki i socijalni aspekti pravde će oblikovati sve aspekte projekta, s posebnim naglaskom na ulogu učitelja (osobno, kulturno i geografsko pozicioniranje i identiteti) u obrazovanju u vrtu. Obuhvatno sudjelovanje u praksama vrtlarenja, pripremi hrane (uključujući i jedenje!) i kritički dijalog bit će pedagoški načini istraživanja tijekom projekta. Ideja je podržati postojeće inicijative ili potaknuti nove akcije koje se odnose na 17 ciljeva održivog razvoja (engleski: SDG – Sustainable Development Goals) u obrazovanju, posebno u predškolskom odgoju. Iako postoji na stotine pedagoških ideja za aktivnosti u skupini, nedostaje primjena primjerenih aktivnosti na otvorenom prostoru. Ovaj projekt nadomješta tu prazninu detaljnim opisom najboljeg načina integracije urbanih vrtova u poučavanje i učenje, posebno u predškolskom odgoju. Pokušavamo ojačati načine implementacije STEAM-a koristeći vrt kao suučitelja u vrtiću.

Ciljeva

Ciljevi UrbSTEAM projekta su sljedeći::

  1.  Omogućiti najmanje 150 odgojitelja (30 sudionika po partnerskoj zemlji) da razumiju i rade s metodologijom poučavanja STEAM-a u vrtu za djecu predškolske dobi te ih upoznati s načelima permakulture i održivog razvoja.
  2. Opremiti odgojitelje odgovarajućim materijalima/izvorima kako bi mogli provoditi učenje u vrtu za STEAM obrazovanje u ranoj dobi koristeći resurse s inovativne digitalne platforme – alata b. Za djecu, omogućiti kontakt s prirodom, STEAM obrazovanje te da postanu budući nositelji promjene prema održivoj budućnosti.
  3. Razviti interes djece za prirodu i STEAM te ih potaknuti na poštovanje istih.

Ciljna skupina

Projekt ima tri glavne ciljne skupine::

  1. Odgojitelji (izravna ciljna skupina)
  2. Djeca predškolske dobi s kojom će izravna skupina provoditi pilot-projekt s rezultatima projekta (neizravna ciljna skupina)
  3. Također će postojati i druga neizravna ciljna skupina koju čine organizacije koje su zainteresirane za pilotiranje rezultata projekta unutar svojih organizacija: vrtići, kreativne radionice za djecu, udruge odgojitelja, itd.

Rezultati

Projekt će razviti 3 rezultata u kojima će aktivno sudjelovati 6 partnerskih organizacija u razvoju::

1.Priručnik najboljih praksi o učenju temeljenom na vrtu i razvoju edukacijskog materijala

2. UrbSTEAM online alat s resursima za odgojitelje

Naš komplet alata možete pronaći ovdje

3. Razvoj interaktivne platforme UrbSTEAM

EU flag 2
Τhe material of the project reflects only the author’s views. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partnere

Contact Us
First
Last