UrbSTEAM

EU flag 2
Τhe material of the project reflects only the author’s views. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Anaokulunda Urban GardenBased Learning ile STEAM'i öğretmek

Proje Kodu: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000034476

Hakkında

Projenin amacı, kentsel bahçelerde uygulamalı etkinlikler kullanarak ve permakültür değerlerini bütünleştirerek STEAM öğretmektir. STEAM, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanattan iki veya daha fazla standardın birbirinin içinde ve içinden öğretilmesini ve değerlendirilmesini gerektiren öğrenmeye entegre bir yaklaşımdır. Katılımcılar (eğitimciler ve çocuklar), müfredat boyunca, özellikle STEAM field’da öğretme ve öğrenme için zengin bir ortam olarak bir bahçenin alanını tanıyacaklar. Ekolojik ve sosyal adalet konuları, özellikle öğretmenin (kişisel, kültürel ve coğrafi konum ve kimlikler) bahçe temelli eğitimdeki yerine odaklanarak projenin tüm yönlerini çerçeveleyecektir. Bahçecilik uygulamaları, yemek hazırlama faaliyetleri (yemek dahil!) ve eleştirel diyalog, proje boyunca pedagojik keşif biçimleri olacaktır. Buradaki fikir, eğitimde ve özellikle okul öncesi dönemde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ile ilgili varoluş girişimlerini desteklemek, ölçeklendirmek veya yeni eylemleri katalize etmektir. Sınıf etkinlikleri için yüzlerce pedagojik fikir olsa da, yaşa uygun etkinlikleri dışarıda uygulamada bir boşluk vardır. Bu proje, özellikle okul öncesi dönemde Kentsel Bahçeciliğin öğretme ve öğrenmeye en iyi şekilde nasıl entegre edileceğini detaylandırarak boşluğu kapatacaktır.. Bahçeyi okul öncesi dönemde yardımcı öğretmen olarak kullanarak STEAM uygulama araçlarını güçlendirmeye çalışıyoruz.

Hedef

UrbSTEAM projesinin hedefleri şunlardır:

  1. En az 150 eğitimcinin (ortak ülke başına 30 katılımcı) anaokulu öğrencilerine STEAM öğretimi için bahçe temelli metodolojiyi anlamasını ve bu metodolojiyle çalışmasını sağlamak ve onları premakültür ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri konusunda bilinçlendirmek;
  2. Yenilikçi bir dijital platformdan – araç kitinden – kaynakları kullanarak erken yaşta STEAM eğitimi için bahçe temelli öğrenmeyi sağlamak üzere eğitimcileri uygun materyal/kaynaklarla donatmak. Çocuklar için, doğayla iç içe olmak, STEAM eğitimini kullanmak ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik değişimin, geleceğin temsilcileri olmak.
  3. Çocuklarda doğaya ve STEAM’e karşı ilgi ve beğeni geliştirmek;

Hedef Grup

Projenin üç ana hedef grubu vardır:

  1. Anaokulu ve okul öncesi öğretmenleri (doğrudan hedef grup)
  2. Doğrudan grubun proje çıktıları (dolaylı) ile pilot uygulama yapacağı okul öncesi çocukların yaşları.
  3.  Kendi kuruluşları içinde projenin çıktılarını pilot olarak uygulamakla ilgilenen kuruluşların da dahil olduğu başka bir dolaylı hedef grup olacaktır: anaokulları, çocuklar için yaratıcı laboratuvarlar, öğretmen dernekleri vb.

Sonuç -ları

Proje, geliştirmeye aktif olarak katılan 6 ortak kuruluş tarafından 3 sonuç geliştirecektir:

1.Bahçe temelli öğrenme ve Eğitim materyalinin geliştirilmesine ilişkin en iyi uygulamalar kılavuzu

2. Eğitimciler için kaynakları içeren UrbSTEAM Online araç seti

Araç setimizi burada bulabilirsiniz

3. Urbsteam interaktif platformunun geliştirilmesi

EU flag 2
Τhe material of the project reflects only the author’s views. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Ortak

Contact Us
First
Last